Informatie voor

bestuurders

 


U hebt als bestuurder of als stafmedewerker (van vaak meerdere scholen) dagelijks te maken met grote organisatorische uitdagingen. Deze zijn primair gericht op het kunnen aanbieden van kwalitatief en goed georganiseerd onderwijs, waarbij de belangen van alle betrokkenen moeten worden behartigd. In toenemende mate speelt digitalisering daarbij een grote rol.

Sterker nog, vandaag de dag is het geven van goed onderwijs niet meer mogelijk zonder die digitalisering. Als bestuurder heeft u uw eigen visie op onderwijs. Deze bepaalt in belangrijke mate welke ICT-middelen worden ingezet. Op basis hiervan maakt u keuzes voor de educatieve leermiddelen die u wilt gebruiken en de administratieve processen die daaruit voortvloeien.
MijnOnderwijsportaal is hierop het passend antwoord, want het koppelt, verbindt en beheert de leer- en werkprocessen op een unieke manier: veilig, 100% AVG-proof en met gebruikmaking van één gepersonaliseerde login per gebruiker.