digitale leer- en werkomgeving

Met mijnonderwijsportaal heeft u de beschikking over een beveiligde digitale leer- en werkomgeving voor iedereen die betrokken is bij uw organisatie: bestuur, directie, leerkrachten, intern begeleiders, onderwijsondersteunend personeel en leerlingen.

Mijnonderwijsportaal is ontwikkeld met een onderliggende strategie en uitwerking.

Een digitale leer- en werkomgeving, die altijd en overal beschikbaar is.

1. de leeromgeving wordt daarbij gezien als het primaire proces in en rondom de school
– mijnonderwijsportaal laat ict werken voor het lerende kind, het is de primaire leeromgeving waarin de verantwoording van leeropbrengsten geregeld wordt.

2. de werkomgeving wordt daarbij gezien als het secundaire proces binnen een school en bestuur.

Iedere gebruiker een eigen digitale werkomgeving
Mijnonderwijsportaal is toegankelijk voor een brede doelgroep, te weten:
– schoolbesturen en directies;
– leerkrachten en intern begeleiders;
– onderwijs ondersteund personeel;
– leerlingen.

Iedere gebruiker een persoonlijk account
Aan zijn/haar rol of functie worden rechten gekoppeld waardoor de beschikbare informatie op maat kan worden geraadpleegd.
Hierdoor:
– is nieuws per doelgroep toegankelijk (bestuur, directie, intern begeleider en alle medewerkers);
– zijn medewerkers eenvoudig collectief of in specifieke doelgroepen te bereiken;
– zijn de informatie en documenten beschikbaar voor de juiste doelgroep.

Vanaf elke werkplek aan de slag
Door gebruik te maken van mijnonderwijsportaal is het mogelijk om overal en altijd in te loggen en door te werken. Bovendien kan efficiënt worden samengewerkt aan documenten en is het mogelijk om digitaal te vergaderen en de vergaderstukken centraal op te slaan. 

Alle documenten op één plek
Alle documenten worden centraal opgeslagen. Dit vereenvoudigt het samenwerken in documenten, zorgt ervoor dat informatie voor iedereen beschikbaar is en maakt een eind aan de discussie over de juiste versie door een uitgekiend versiebeheer. Dankzij de meegegeven zoekwoorden (‘tags’), is een document eenvoudig terug te vinden. 

Snel inzicht in aanwezige kennis
Medewerkers geven in hun eigen profiel aan waar betreffende expertise ligt. Hierdoor wordt de aanwezige kennis inzichtelijk. En met behulp van Skype voor Bedrijven is contact eenvoudig gelegd! 

Op alle niveaus kunnen samenwerken
In mijnonderwijsportaal kan de samenwerking op alle niveaus optimaal worden gefaciliteerd: in de eigen organisatie tussen schoolbestuur, directies, leerkrachten, intern begeleiders en het onderwijsondersteunend personeel, maar ook tussen de verschillende aangesloten schoolbesturen. 

Delen is het nieuwe leren
Mijnonderwijsportaal is een katalysator voor het doen ontstaan van netwerken. Specifieke leervragen of leerbehoeftes kunnen worden gedeeld. De inzet van ict ondersteunt de gebruiker bij het zoeken naar mogelijke antwoorden of oplossingen. 

Er wordt informatie aangereikt over voortgang van eigen activiteiten, er kunnen keuzes gemaakt worden voor wat betreft de inhoud, aanpak en planning van volgende activiteiten en er kan scholing worden gevolgd. Mijnonderwijsportaal draagt zo bij aan de ontwikkeling van zowel individuele gebruikers als ook die van de organisatie!